dilluns, 28 de febrer del 2011

Proposició de Llei - Llei de la Independència

PROPOSICIÓ DE LLEI

Article 1.
Catalunya és una Nació.

Article 2.
El poble de Catalunya és l’únic titular de la sobirania nacional.

Article 3.
El Parlament de Catalunya és el representant democràticament elegit del poble de Catalunya.

Article 4.
El poble de Catalunya no renuncia ni ha renunciat mai al dret a l’autodeterminació, a determinar lliurement el seu futur com a poble en pau, democràcia i solidaritat.

Article 5. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat d’emprar tots els instruments jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble de Catalunya pugui exercir el dret a determinar lliurement el seu futur.

Article 6.
La sobirania nacional del poble de Catalunya és el fonament del futur Estat sobirà i independent de la Nació catalana.

Article 7.
La decisió de declarar la independència li correspon al poble de Catalunya com a titular de la sobirania nacional, i al Parlament de Catalunya com a representant seu democràticament elegit.

Article 8.
Per mitjà d’aquesta Llei es faculta al Govern de la Generalitat a negociar el reconeixement internacional de la declaració d’independència.

Article 9.
En el termini de tres mesos a partir de l’aprovació de la present Llei es constituirà l’Assemblea de Representants de la Nació Catalana, que treballarà perquè sigui declarada la independència al conjunt dels Països Catalans.

Article 10.
La declaració d’independència serà efectiva:
- Quan sigui aprovada la present Llei procedimental de declaració d’independència.
- Quan sigui negociada amb la comunitat internacional la forma i el moment de la declaració d’independència.
- Quan sigui declarada per una majoria absoluta de diputats en sessió solemne del Parlament de Catalunya convocada a tal efecte.

Disposició transitòria
La declaració d’independència es farà en la present legislatura quan es compleixi allò que disposa l’article 10 de la present Llei.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

dissabte, 26 de febrer del 2011

Elecció Coordinadora local de Castelldefels

Ahir dia 25 es va escollir la coordinadora local.

Les persones escollides són:
Coordinador local: Manel Camps
Organització: Ferran Cassany
Imatge i Comunicació: Ramon Colom
Finances: Imma Pérez
Acció Municipal: Pere Picó
Acció Presencial, mobilització i Joventut: Josep Ma. Fernàndez
Noves tecnològies i Acció Xarxa 2.0 : Miquel Colet

Com sempre passa a Solidaritat Catalana per la Independència, l'elecció es va fer per votació directa dels adherits de la ciutat (Castelldefels).

Estem a la vostra disposició per a millorar el nostre poble i el nostre país. Nosaltres SI que el portarem a la INDEPENDÈNCIA.